ALMEDICO

Na I piętrze budynku 133 A mieści się firma Almedico, która świadczy innowacyjne usługi z zakresu diagnostyki całego organizmu , metodą klasycznego biorezonansu oraz  innowacyjną metodą badania bioenergii  metodą nieliniową  NLS  (jedyne takie miejsce w Krakowie !).

www.almedico.pl

tel.  +48 12 622 53 69;  +48 518 940 621